Etisk kodeks

Costa Crociere S.p.A. — som er en del af Carnival Corporation & plc-koncernen — respekterer reglerne og forordningerne i de lande, hvor den driver virksomhed og forfølger de højeste etiske standarder i alle sine aktiviteter.

Med henblik på at styrke overholdelse af loven og overholdelse af de ovenstående standarder, har Costa Crociere vedtaget et 'etisk adfærdskodeks for samarbejdspartnere'.

Costa Crociere anerkender, at dens samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle i at opnå succes og opfylde sine forpligtelser, derfor er de alle forpligtede til at overholde bestemmelserne i det ovennævnte kodeks.

Costa Cruises værdsætter oprigtigt sine forretningspartnere, der hjælper virksomheden med at forfølge disse målsætninger bestående af overholdelse af love, ærlighed, retfærdighed og etik, når der drives virksomhed.


Download den Etiske kodeks