Passagerrettigheder

Medlemmerne af Cruise Lines International Association er forpligtede til at sørge for alle passagerers komfort og pleje på krydstogter over hele verden. For at opfylde denne forpligtelse, har vores medlemmer accepteret at vedtage følgende sæt af passagerrettigheder:

1. Retten til at stige af et dokket skib, hvis væsentlige forsyninger såsom fødevarer, vand, toiletfaciliteter og adgang til lægebehandling ikke kan ydes på passende vis om bord på skibet, kun med forbehold af skibsførerens hensyn til passagerernes sikkerhed og havnens told- og immigrationskrav.

2. Retten til fuld refusion for en rejse, der aflyses pga. mekaniske fejl, eller en delvis refusion for rejser, der ophører tidligt pga. de pågældende mangler.

3. Retten til at have professionelt, medicinsk nødhjælpspersonale på fuldtid til rådighed om bord på skibe, der opererer ud over floder og kystfarvande, som nødvendigt, indtil lægehjælp fra fastlandet bliver tilgængeligt.

4. Retten til rettidige informationsopdateringer vedrørende eventuelle ændringer i skibets rute i tilfælde af en mekanisk fejl eller nødsituation, samt rettidige statusopdateringer vedrørende udbedringen af mekaniske fejl.

5. Retten til en skibsbesætning, der er behørigt trænet i nød- og evakueringsprocedurer.

6. Retten til en nødstrømkilde i tilfælde af, at en hovedgenerator svigter.

7. Retten til transport til skibets planlagte landgangshavn eller passagerens hjemby i tilfælde af, at et krydstogt ophører tidligt pga. mekaniske fejl.

8. Retten til logi, hvis landgang og en overnatning i en ikke-planlagt havn bliver nødvendig, når et krydstogt ophører tidligt pga. mekaniske fejl.

9. Retten til at have et gratisnummer angivet på hvert krydstogtselskabs websted, der kan bruges til spørgsmål eller information vedrørende alle aspekter ved aktiviteter om bord.

10. Retten til at få disse passagerrettigheder for krydstogtselskaber offentliggjort på hvert selskabs websted. Yderligere oplysninger om dine rettigheder, ring til (+45) 43 31 48 40